obrázek


Tomáš Pindór - sbormistr

Varhaník Tomáš Pindór se narodil v roce 1983 v hudební rodině v Českém Těšíně. Základy klavírní hry získal na ZUŠ a při soukromém studiu u prof. Alice Bednarzové. Již během základní školy byl přijat na Lidovou konzervatoř v Ostravě, kde studoval varhanní hru u prof. Aleše Rybky. V téže době byl jmenován varhaníkem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Českém Těšíně, kde působil celých 10 let. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval u Mgr. Pavla Rybky, syna Aleše Rybky. Tehdy se také začal aktivně projevovat nejen na české, ale i zahraniční koncertní scéně, a to nejen jako sólista, ale i jako výborný korepetitor různých uměleckých souborů.

Pod vedením vynikajících zahraničních i domácích varhaníků (Martin Sander, Carolyn Shuster-Fournier, Kimberly Marshall, Frédéric Blanc) se zúčastnil několika varhanních kurzů doma i v zahraničí. V roce 2005 obsadil první místo ve varhanní soutěžní přehlídce v Mostě. Byl uměleckým vedoucím mezinárodní dekády varhanní, sborové a komorní hudby v Českém a Polském Těšíně, kde sám několikrát vystupoval. Založil pravidelné svatoštěpánské koncerty na vynikající mezinárodní úrovni. Koncertoval nejen u nás (Praha, Olomouc, Ostrava), ale i v Evropě (Polsko, Francie, Německo, Švýcarsko). V současné době je titulárním varhaníkem v kostele sv. Ignáce v Praze. Věnuje se koncertní, kompoziční a dirigentské činnosti. Zároveň je studentem Pedagogické fakulty UK, kde studuje obor sbormistrovství. Je členem uměleckého souboru staré hudby Gutta Musicae.

obrázek sbormistra

Koncertování v Rusku (Ufa)

odkazy na webu:

http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/73677/Tomas.pdf_14.72MB.html
Чешские хоралы в Уфе
В Уфе выступил известный чешский органист, композитор и дирижер Тамаш Пиндор

reklama na Tomášův koncert:

mp3 soubor ke stažení (960 MB)

pozvánky na koncert v Ufě:

pozvánka na koncert pozvánka na koncert 2

Životopis v ruštině:

Органист Томаш Пиндор родился в 1983 г. в семье музыкантов в г.Чешский Тешин. Учась в музыкальной школе, брал частные уроки фортепиано у профессора Алицы Беднаржовой. Ещё школьником поступил в Народную консерваторию г.Острава (Чехия), где изучал игру на органе у проф. Алеша Рыбки. Параллельно с учёбой в течение десяти лет работал органистом костёла Наисвятейшего Сердца Господня в Чешском Тешине. После успешной сдачи вступительных экзаменов был принят в консерваторию им Л.Яначека в Остраве. В это же время начал выступать как на чешской, так и на заграничной концертной сцене в качестве солиста и аккомпаниатора - например, с Пражским камерным хором, ансамблем "Пражские певцы", Филармоническим хором и т.п. Стажировался в Чехии и за её пределами под руководством известных органистов Мартина Зандера, Каролин Шустер-Фурнье, Кимберли Маршалл, Фредерика Бланка. В 2005-м году занял первое место в конкурсе органистов в г.Мост (Чехия). Был художественным руководителем международной декады органной, хоровой и камерной музыки в Чешском и Польском Тешине, где и сам принимал участие как исполнитель. Основал цикл концертов в праздник Св.Степана на высоком международном уровне. Выступал с концертами не только в Чехии, но и Польше, Франции, Германии, Швейцарии, России. В настоящее время является титулярным органистом костёла Св.Игнатия в Праге. Посвящает себя концертной, дирижерской и композиторской деятельности. Одновременно является студентом Педагогического факультета Карлова Университета по специальности "Хормейстер". Играет в ансамбле старинной музыки Gutta Musicae.